News

Category

LIVE DRAW SDY
ค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2022 (ครั้งที่ 2) (2) จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 08.45 น.
Read More
ค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2022 (ครั้งที่ 3) (2) จัดขึ้นในวัน 19 มีนาคม 2565 เวลา 08.45 น.
Read More
หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดรับนักศึกษาเพียง 30 ที่นั่ง สำหรับปี 2565 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มี.ค. 2565 ในรอบ TCAS2รายเอียดการเปิดรับสมัคร สามารถดูได้ที่ https://reg.kmitl.ac.th/…/2565_1_news1_2090_2022_03_07…นักเรียน/นักศึกษาที่สนใจ สามารถเข้า Line @IAAI สมัครหรือลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสารได้ทันที หรือสมัครเองได้ที่ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/#IAAI#KMITLFight#aerospaceengineering#aeronauticalengineering#TCAS65#DekD65#admission
Read More
👋🏼 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ร่วมกันหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันการบินพลเรือน เข้าร่วมประชุมกับ ผศ.ดร. เสริมศักดิ์ อยู่เย็น คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และคณะ เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการในการทำงานวิจัยร่วมกับ Ecole Nationale de I’Aviation Civile (ENAC) การจัดทำหลักสูตรร่วมกัน และเรื่อง Unmanned Aerial Vehicle (UAV) เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 ณ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กรุงเทพฯ 🛫 #IAAI#KMITLFight#aeronauticalengineering#aerospaceengineering#logisticsmanagement#TCAS65#Dekd65#ENAC
Read More
1 29 30 31 32 33 49

Archives

togel deposit dana togel deposit dana slot gacor hari ini toto slot slot online dana