📢 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจร่างกายและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ TCAS 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2566