News

19
Mar

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2021 ครั้งที่ 2 (2)

ค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2021 ครั้งที่ 1 (2) จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้อง Auditorium อาคารเรียนรวมวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Read More
12
Mar

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ต่อต้านทุจริต

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประกาศเจตจำนง ” ซื่อสัตย์สุจริต เน้นความโปร่งใส มีความเป็นธรรม เป็นวัฒนธรรมทั่วทั้งองค์กร “
Read More
11
Mar

ประกาศเลื่อน!! ค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2021 (ครั้งที่ 2) (2)

ประกาศเลื่อน!! ค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2021 (ครั้งที่ 2) (2) จากในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. เป็น วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น.
Read More
01
Mar

ประกาศรับสมัครค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2021 (ครั้งที่ 2) (2)

ค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2021 (ครั้งที่ 2) (2) จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น.
Read More
1 2 3 4 5 6 27

Recent Posts