News

10
Jan

ประกาศรับสมัครค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2022 (ครั้งที่ 1) (2)

ค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2022 (ครั้งที่ 1) (2) จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 08.45 น.
Read More
27
Dec

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกายค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2022 (ครั้งที่ 6)

ค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2022 (ครั้งที่ 6) จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 08.45 น.
Read More
27
Dec

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2022 (ครั้งที่ 6)

ค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2022 (ครั้งที่ 6) จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 08.45 น.
Read More
24
Dec

ประเทศไทย 🚩 เข้าร่วม NASA Artemis Program 🚀

การประชุม ประเทศไทย เข้าร่วม NASA Artemis Program 🚀 เป็นการหารือแนวทางของประเทศไทยที่จะเข้าร่วมโครงการที่จะกลับไปดวงจันทร์ 🌕 อีกครั้งของ NASA 🚀
Read More
1 2 3 4 41