LIVE DRAW SDY

🚂 ก้าวสู่ ปีที่ 64 สจล. มุ่งพัฒนานวัตกรรม ✈️

ก้าวสู่ ปีที่ 64… สจล. มุ่งพัฒนานวัตกรรม 🔬
🚁 ‘อีวีทัล’ (eVTOL) เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ ขึ้นลงแนวดิ่ง ใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อุบัติภัยไฟป่า-น้ำท่วม และปัญหาสิ่งแวดล้อม มีสมรรถนะสูง บินได้นาน ส่งภาพและข้อมูลแบบเรียลไทม์ เบาและเงียบ ค่าใช้จ่ายต่อวันถูกหลักพัน เมื่อเทียบกับใช้เฮลิคอปเตอร์หลักแสน เฟสที่ 1 นำร่องสำรวจทำแผนที่ทรัพยากรป่าไม้ของไทยให้อัพเดท โดยบินสำรวจนำร่อง 11 อุทยานแห่งชาติ เพื่อจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 3 ล้านไร่ ลาดตระเวนทางอากาศ 10 ล้านไร่ เผยแผนเฟสที่ 2 เตรียมสำรวจชายฝั่งทะเลไทย และเฟสที่ 3 โครงการรักษาความปลอดภัยในเมือง 🏡
 
📡 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล. ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและอากาศยาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ริเริ่มโครงการและศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการผลิตข้อมูลและจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้เป็นปัจจุบัน 🇹🇭
 
togel deposit dana togel deposit dana slot gacor hari ini toto slot slot online dana