LIVE DRAW SDY

🎙 ร่วมสัมมนาในหัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทย ในบริบทใหม่” 💡

🦌 ในวันที่ 13 กันยายน 2566 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล. นำโดย ดร.ศิริพร เย็นเปี่ยม อนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ วุฒิสภา หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการบินและบริการ สจล และ ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น คณบดี เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ”เหลียวหลัง แลหน้า การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทย ในบริบทใหม่” จัดโดย คณะกรรมาธิการคมนาคมวุฒิสภา ณ ห้องอัศวิน บอลรูม เอ ชั้น 4 โรงแรมอัศวิน ทั้งนี้ได้จัดประชาสัมพันธ์ด้านหลักสูตรและงานวิจัยของวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ✈️
🔬 โดยได้นำเสนอสุดยอดงานวิจัยด้านอากาศยาน อาทิ การพัฒนาแบบจำลองแผนการบินอากาศยานไร้คนขับสำหรับการบินต่ำเพื่อพัฒนาต้นแบบ และการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุที่เป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อรูปแบบการจัดการห้วงอากาศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี ดร.ศิริพร เย็นเปี่ยม เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งงานวิจัยของเราได้รับความสนใจจากแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างมาก รวมถึงได้รับเกียรติถูกนำเสนอเป็นงานวิจัยตัวอย่างของประเทศบนเวทีต่อคณะผู้สัมมนาในงานอีกด้วย 🏵
 
 

About Us

Academy of knowledge and innovation for the international aviation industry excellence.

Currently, These are Bachelor of Engineering in Aeronautical Engineering and Commercial Pilot, Bachelor of Engineering in Aerospace Engineering and Bachelor of Science in Logistics Management.

Department Contact Info

Aeronautical Engineering and Commercial Pilot

Aerospace Engineering

Logistics Management

No.1, Soi Chalongkrung 1, Chalongkrung Road,
Ladkrabang, Bangkok, 10520

Tel 02-326 4290 / 02-326 4291
LINE: @aeroadmission

Social Info

Curriculum

togel deposit dana togel deposit dana slot gacor hari ini toto slot slot online dana