LIVE DRAW SDY

👏🏻 ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Institute of Technology, Kushiro College ประเทศญี่ปุ่น 🇯🇵

📆 ในวันที่ 4 กันยายน 2566 นำโดย ผศ.ดร. เสริมศักดิ์ อยู่เย็น คณบดี และ ดร. ปิติทัศน์ อิสริยะภิญโญ รักษาการแทนรองคณบดี ได้ร่วมต้อนรับ Mr. Takashi Jodai นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Institute of Technology, Kushiro College ประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางมาศึกษาและปฏิบัติงานวิจัย ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม ถึง 8 กันยายน 2566 โดยมี ผศ. ดร. ประเสริฐ ประภามณฑล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการบิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 🎏
 
togel deposit dana togel deposit dana slot gacor hari ini toto slot slot online dana