LIVE DRAW SDY

📽 เจาะลึก❗️เรื่องสถานีดาวเทียมภาคพื้นกับกิจการอวกาศ พร้อมการบรรยายจากแขกพิเศษ ⚡️

✈️ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ นำโดย ผศ.ดร. เสริมศักดิ์ อยู่เย็น คณบดี ได้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษให้กับน้องๆนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ชั้นปีที่ 1-2 โดยได้รับเกียรติจาก นาวาโท ธนวิชญ์ สหวิสิษฎ์ หัวหน้าแผนกข่าว กองบังคับการบิน กองบิน 1 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ นาวาตรี ศรุต พ่วงรักษา นายทหารยุทธการ แผนกยุทธการและสื่อสาร เรือหลวงนเรศวร หมวดเรือที่ 3 กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายและให้ความรู้ เรื่อง สถานีดาวเทียมภาคพื้นกับกิจการอวกาศ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะในด้านการบูรณาการหลักสูตรและการปฏิบัติงานจริง ให้กับน้องๆอีกด้วย 📡🛰
 
togel deposit dana togel deposit dana slot gacor hari ini toto slot slot online dana