LIVE DRAW SDY

🚂 ว.การบินหารือร่วมกับบริษัทโลจิสติกส์ชั้นนำของประเทศไทย! เตรียมผสานความร่วมมือด้าน AI Logistics 📦

📬 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นำโดย ผศ.ดร. เสริมศักดิ์ อยู่เย็น คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ และ ดร. สมคะเน ยอดพราหมณ์ รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชานวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรมการบิน และการบริการ ร่วมต้อนรับคุณ Sorot Chartngarm Managing Director AMS Logistics Co., Ltd. และ คุณ Arkit Yuthanasart Account Manager & The AI Logistics Team Lead AMS Logistics Co., Ltd. ที่เดินทางมาพูดคุยและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ในอนาคต โดย AMS Logistics Co., Ltd. เป็นบริษัทที่ดำเนินงานเกี่ยวกับ “AI Logistics” ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์โซลูชันการจัดการโลจิสติกส์ อีกทั้งยังให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเว็บไซต์หรือการพัฒนาระบบออนไลน์ LSP (ผู้ให้บริการโลจิสติกส์) สำหรับ LSP (ผู้ให้บริการโลจิสติกส์) โดยเฉพาะ อีกด้วย 🚚📦
togel deposit dana togel deposit dana slot gacor hari ini toto slot slot online dana