LIVE DRAW SDY

🛠 Workshop 🛠 สร้างดาวเทียม Cubesat 🛰

🎀 IAAI จัด Workshop สร้างดาวเทียม Cubesat ที่จะส่งขึ้นสู่อวกาศจริง ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 🎀

🛫 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ร่วมกับ 12 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จัดอบรมการสร้างดาวเทียม Cubesat เป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้การสร้างวงจรที่จะเป็นต้นแบบของดาวเทียมที่จะสร้างขึ้นจริง และมีแผนจะส่งขึ้นสู่วงโครจรจริงในปีหน้า นอกจากได้ความรู้แล้ว เรียนครบ 5 ครั้งก็เก็บเครดิตไว้เป็นเกรดที่ สจล. ได้ด้วย คอยติดตามดาวเทียมฝีมือนักเรียนจุฬากรณ ที่ร่วมมือกับวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินของเราได้เลยค่า 🛬

👨🏻‍🏫 วิทยากรผู้สอน 👩🏻‍🏫
1. พลกฤษณ์ สุขเฉลิม ผู้เชี่ยวชาญ STEMLAB/วิศวกรดาวเทียม
2. พิรดา เตชะวิจิตร์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการบิน สจล.
3. วศิน แซ่เจ็ง อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
4. ณัฐพงษ์ วงศ์เฟื่องฟูถาวร ผู้เชี่ยวชาญจาก Thailand Space & Aeronautic Research
5. จักรกฤษ เอี่ยมสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญจาก Thailand Space & Aeronautic Research

#AeronauticalEngineering #aerospaceengineering #kmitlfight #IAAI

togel deposit dana togel deposit dana slot gacor hari ini toto slot slot online dana