🥗 นศ. โลจิสติกส์ ปี 1-3 ไปดูงานแสดงสินค้า TIF & FOOD PACK ASIA 2022 ณ Bitec Bangna 🚚⛽️

👋🏼 6 เมษายน 65 นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ปี 1-3 ได้ไปศึกษาดูงานแสดงสินค้า TIF & FOOD PACK ASIA 2022 ณ Bitec Bangna เป็นงานแสดงสินค้าเครื่องจักรแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ผู้รับจ้างผลิต และสินค้าด้านการจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ เพื่อให้นักศึกษาให้ภาพการทำงานจริงและประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ในห้องเรียน 🏗

👋🏼 April 6, 2022 – With its consistent goal of providing and delivering world class academic excellence, International Academy of Aviation Industry – KMITL exposed their students to industry visits to enhance and develop their knowledge and skills in real workplaces. 🎯

🚈 The 1st, 2nd and 3rd year students of the Logistics Management program under the supervision of Logistics Management Program Director, Dr. Somcanae Yodpram and Dr. Waralee Rattanakijsuntorn went to see the TIF & FOOD PACK ASIA 2022 Exhibition at BITEC Bangna. This is a trade show for food processing machinery, beverages, packaging machinery, production contractor, warehousing, and logistics management processes. This activity was held to allow IAAI students to internalize and visualize the real work scenarios and apply it inside the classroom as a form of learning engagement. 🏗

#IAAI #KMITLFight #logisticsmanagement #TCAS65 #DEKd65