📣 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม Open House ep.2