📣 ประกาศ รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์รอบ TCAS3 (รอบ Admission) 🛬🛫

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ TCAS3 (รอบ Admission) ขอให้น้องๆเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

📢 น้องๆที่ผ่านการคัดเลือก สามารถตรวจสอบรายชื่อ รายละเอียด และเวลาสอบสัมภาษณ์ได้ตามลิ้งเลยค่า 🎉🎉

International Academy of Aviation Industry – KMITL would like to congratulate the following for passing the TCAS3 admission round. You are now eligible for an interview this coming Friday, May 27, 2022.