📢 “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2565 🎖🏆

👋🏼 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. เสริมศักดิ์ อยู่เย็น คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล. ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2565 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน 🎉

#IAAI #KMITLFight #aeronauticalengineering #aerospaceengineering #logisticsmanagement #bestexecutiveaward2022