LIVE DRAW SDY

เปิดรั้วโลจิสต์อินเตอร์ OPEN HOUSE 2020 – ONLINE!

แม้ COVID-19 จะทำให้เราไม่ได้พบกันใน OPEN HOUSE แต่เราก็ยังอยากพบกับน้องๆ ผู้อยากเรียนโลจิสติกส์ 😊

โลจิสติกส์คืออะไร
โลจิสติกส์จบมาทำอะไรได้
โลจิสติกส์เงินเดือนสูงแค่ไหน
โลจิสติกส์สำคัญอย่างไร ในโลกที่ทุกคนต่างสั่งของออนไลน์

✈️พบกับไลฟ์ Open House #โลจิสต์อินเตอร์ #KMITL ที่จะมาตอบคำถามทั้งหมด พร้อมกับการแนะนำหลักสูตร
โดย ดร.วราลี ปีตะวรรณ ประธานหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์(นานาชาติ) และรองคณบดี ผู้จะมาตอบคำถามน้องๆ รวมถึงเส้นทางอาชีพหลังเรียนจบ รวมถึงจะมาบอกว่าเพราะอะไร เรียกโลจิสติกส์ในยุคแห่ง Disruption ถึงคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม!

🚠แล้วพบกันทางไลฟ์ Open House #โลจิสต์อินเตอร์KMITLgoLIVE ในเพจ International Academy of Aviation Industry

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 10.00 เป็นต้นไป

togel deposit dana togel deposit dana slot gacor hari ini toto slot slot online dana