LIVE DRAW SDY

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี รอบ Final Round Direct Admission 2020

เปิดรับสมัครแล้ว!!!
Final Round Direct Admission 2020

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดรับสมัคร 2 หลักสูตร

– หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (หลักสูตรนานาชาติ) รับ 50 ที่นั่ง

– หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) รับ 10 ที่นั่ง

รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 4-10 พ.ค. 63

สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะ

togel deposit dana togel deposit dana slot gacor hari ini toto slot slot online dana