รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี รอบ Final Round Direct Admission 2020 (รอบ 2)

เปิดรับสมัครแล้ว!!!
Final Round Direct Admission 2020 รอบ 2

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดรับสมัคร 2 หลักสูตร

– หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (หลักสูตรนานาชาติ) รับ 50 ที่นั่ง

– หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) รับ 10 ที่นั่ง

รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 18-24 พ.ค. 63

สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะ