ประกาศ ค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ปีการศึกษา 2565