ประกาศ ค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ปีการศึกษา 2564 (2)