ประกาศเลื่อน!! ค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2021 (ครั้งที่ 2) (2)

ประกาศเลื่อน!! ค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2021 (ครั้งที่ 2) (2)

จากในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. เป็น วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น.