ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2021 ครั้งที่ 5 (ฉบับที่ 2 รูปแบบออนไลน์)