ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Open House โลจิสต์อินเตอร์