ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม “หลังม่านนักบิน ครั้งที่ 2”