ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม “หลังม่านนักบิน”