ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตร “การบังคับและควบคุมการบินโดรนเพื่อการเกษตรเชิงพาณิชย์”

International Academy of Aviation Industry

“การบังคับและควบคุมการบินโดรนเพื่อการเกษตรเชิงพาณิชย์”

สามารถเช็ครายชื่อและกรอกแบบตอบรับได้ลิ้งค์นี้เลยค่ะ