ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย ค่ายเตรียมศึกษาต่อ ครั้งที่ 1/2020 (2)