ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายเตรียมศึกษาต่อ ครั้งที่ 1/2020 (2)