ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจร่างกายค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2021 (ครั้งที่ 1)