LIVE DRAW SDY

ต้อนรับผู้แทน UTAPAO AEROTECH และบริษัท FL Technics 🤩🤩

🛫 ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล. ได้ให้การต้อนรับผู้แทน UTAPAO AEROTECH และบริษัท FL Technics ผู้ให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยานระดับโลก และร่วมกันหารือในการทำความร่วมมือกันในอนาคต ณ วันที่ 24 ธ.ค. 2564 อาคาร Terminal 2

โดยคณบดีได้แนะนำศูนย์ AIRBUS ACT แห่งแรกของประเทศไทยและ CLMV ที่จะรองรับหลักสูตรการจัดการวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยานที่กำลังจะเปิดปีการศึกษา 2565 นี้ 🛬

togel deposit dana togel deposit dana slot gacor hari ini toto slot slot online dana