📢 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจร่างกายและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ Direct Admission 1-1 ประจำปีการศึกษา 2566