LIVE DRAW SDY

News

📢 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) 🕗🚀

หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดรับนักศึกษาเพียง 30 ที่นั่ง สำหรับปี 2565 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มี.ค. 2565 ในรอบ TCAS2รายเอียดการเปิดรับสมัคร สามารถดูได้ที่ https://reg.kmitl.ac.th/…/2565_1_news1_2090_2022_03_07…นักเรียน/นักศึกษาที่สนใจ สามารถเข้า Line @IAAI สมัครหรือลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสารได้ทันที หรือสมัครเองได้ที่ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/#IAAI#KMITLFight#aerospaceengineering#aeronauticalengineering#TCAS65#DekD65#admission

✒️ ร่วมกับ ENAC จัดทำหลักสูตรร่วมกัน 👨🏻‍✈️👩🏻‍✈️

👋🏼 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ร่วมกันหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันการบินพลเรือน เข้าร่วมประชุมกับ ผศ.ดร. เสริมศักดิ์ อยู่เย็น คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และคณะ เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการในการทำงานวิจัยร่วมกับ Ecole Nationale de I’Aviation Civile (ENAC) การจัดทำหลักสูตรร่วมกัน และเรื่อง Unmanned Aerial Vehicle (UAV) เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 ณ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กรุงเทพฯ 🛫 #IAAI#KMITLFight#aeronauticalengineering#aerospaceengineering#logisticsmanagement#TCAS65#Dekd65#ENAC
1 69 70 71 72 73 116

Recent Posts

Archives

togel deposit dana togel deposit dana slot gacor hari ini toto slot slot online dana