ANNOUNCEMENTS

17
May

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Fly Day บินฟรีกัน แค่วันเดียว 🛬🛫

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนมาร่วมกิจกรรม Fly Day บินฟรีกัน แค่วันเดียว เพื่อทดลองขึ้นเครื่องบิน Cessna ร่วมกับนักบิน ณ สนามบิน Best Ocean ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นั้น
Read More
29
Apr

ประกาศรับสมัครค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2022 (ครั้งที่ 5) (2)

ค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2022 (ครั้งที่ 5) (2) จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.45 น.
Read More
27
Apr

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกายค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2022 (ครั้งที่ 4) (2)

ค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2022 (ครั้งที่ 4) (2) จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 08.45 น.
Read More
1 2 3 4 5 40