ANNOUNCEMENTS

16
Dec

⚡️ IMPORTANT DATES REMINDER ⚡️

Announcement of important dates to remember for the 2nd Semester – Academic Year 2021 – 2021. 🐔Course Registration and Tuition Fees Payment. 🐔
Read More
03
Dec

ประกาศรายชื่อ ผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่ได้รับห้องปฏิบัติการ STEMLAB กลุ่ม โรงเรียน Active Recruitment

โดยมีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์และได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ STEMLAB 6 แห่ง
Read More
01
Dec

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกายค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2022 (ครั้งที่ 5)

ค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2022 (ครั้งที่ 5) จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.45 น.
Read More
01
Dec

ประกาศรับสมัครค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2022 (ครั้งที่ 6)

ค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2022 (ครั้งที่ 6) จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 08.45 น.
Read More
1 2 3 4 5 35