May 2022

Month

ค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2022 (ครั้งที่ 5) (2) จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.45 น.
Read More
ค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2022 (ครั้งที่ 5) (2) จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.45 น.
Read More
ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนมาร่วมกิจกรรม Fly Day บินฟรีกัน แค่วันเดียว เพื่อทดลองขึ้นเครื่องบิน Cessna ร่วมกับนักบิน ณ สนามบิน Best Ocean ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นั้น
Read More