LIVE DRAW SDY

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Fly Day บินฟรีกัน แค่วันเดียว 🛬🛫

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนมาร่วมกิจกรรม Fly Day บินฟรีกัน แค่วันเดียว เพื่อทดลองขึ้นเครื่องบิน Cessna ร่วมกับนักบิน ณ สนามบิน Best Ocean ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นั้น

👉🏻 ในการนี้ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ขอแจ้งรายชื่อนักเรียน/นักศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Fly Day บินฟรีกัน แค่วันเดียว โดยแบ่งเป็นรอบเช้า และรอบบ่าย รายละเอียดตามเอกสารแนบ ซึ่งผู้มีรายชื่อดังกล่าว กรุณาตอบรับผ่าน QR Code ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 12.00 น. ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้ทำการเก็บข้อมูลผู้สมัครทั้งหมดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะขอพิจารณาให้มีสิทธิ์ในการขึ้นบินเป็นอันดับต้นๆ สำหรับกิจกรรมในครั้งถัดไป

หมายเหตุ:
1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อแนบหนังสืออนุญาตขึ้นเครื่อง (Indemnity form)
2) การขึ้นเครื่องบินขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ อาจมีการยกเลิกบางเที่ยวบินเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสูงสุด
3) ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม แสดงผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง ณ จุดลงทะเบียน

https://lluvias.jalisco.gob.mx/wp-content/slot-server-kamboja/ https://lluvias.jalisco.gob.mx/-/slot-kamboja/ https://pasticuan.naja.co/ https://burungpuyuh.hanon-shop.com/ https://burungpuyuh.hanon-shop.com/pages/toto-slot https://burungpuyuh.hanon-shop.com/pages/slot-server-jepang https://losarang.indramayukab.go.id/wp-content/slot-gacor/ http://d3-kebidanan.unw.ac.id/assets/wbroot/slot-gacor-terpercaya/ https://gnrm.teknokrat.ac.id/wp-content/slot-server-kamboja/ https://gnrm.teknokrat.ac.id/wp-includes/slot-server-thailand/ https://iaai.kmitl.ac.th/wp-includes/js/slot-server-kamboja/ https://iaai.kmitl.ac.th/wp-includes/assets/ https://gnrm.teknokrat.ac.id/wp-includes/assets/slot-gacor-terpercaya/ https://dpm.ub.ac.id/assets/slot-server-kamboja/ https://dpm.ub.ac.id/file/slot-gacor-2023/ https://gnrm.teknokrat.ac.id/wp-includes/js/slot-via-dana/ https://iaai.kmitl.ac.th/wp-includes/fonts/slot-dana/ https://gnrm.teknokrat.ac.id/wp-content/uploads/slot-dubai-international/