LIVE DRAW SDY

ประกาศรายชื่อ ผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่ได้รับห้องปฏิบัติการ STEMLAB

🚈 ตามที่วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ได้ทำสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
(กสทช.) โครงการยกระดับและปรับปรุงห้ องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล และได้ประกาศรับสมัครสถานศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการ STEMLAB
ในสถานศึกษา ซึ่งได้ปิดรับสมัครไปในวันที่ 24 กันยายน 2564 ที่ผ่านมานั้น 🚀

ในการนี้ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ✈️ ได้มีการพิจารณาใบสมัครจากสถานศึกษาทั้งหมด
244 แห่ งอย่างถี่ถ้วนผ่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำการคัดเลือกโรงเรียน โดยมีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์และ
ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการจัดตั้งห้ องปฏิบัติการ STEMLAB 20 แห่ง ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งผล
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

https://lluvias.jalisco.gob.mx/wp-content/slot-server-kamboja/ https://lluvias.jalisco.gob.mx/-/slot-kamboja/ https://pasticuan.naja.co/ https://burungpuyuh.hanon-shop.com/ https://burungpuyuh.hanon-shop.com/pages/toto-slot https://burungpuyuh.hanon-shop.com/pages/slot-server-jepang https://losarang.indramayukab.go.id/wp-content/slot-gacor/ http://d3-kebidanan.unw.ac.id/assets/wbroot/slot-gacor-terpercaya/ https://gnrm.teknokrat.ac.id/wp-content/slot-server-kamboja/ https://gnrm.teknokrat.ac.id/wp-includes/slot-server-thailand/ https://iaai.kmitl.ac.th/wp-includes/js/slot-server-kamboja/ https://iaai.kmitl.ac.th/wp-includes/assets/ https://gnrm.teknokrat.ac.id/wp-includes/assets/slot-gacor-terpercaya/ https://dpm.ub.ac.id/assets/slot-server-kamboja/ https://dpm.ub.ac.id/file/slot-gacor-2023/ https://gnrm.teknokrat.ac.id/wp-includes/js/slot-via-dana/ https://iaai.kmitl.ac.th/wp-includes/fonts/slot-dana/ https://gnrm.teknokrat.ac.id/wp-content/uploads/slot-dubai-international/